Výrobcovia / značky
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Podmienky ochrany osobných údajov

Úvod Informácie:Podmienky ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

 

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a 

 

v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti so spracúvaním Cookies dochádza k spracúvaniu aj osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.Spoločnosť: Lukáš Blaho - ZALESACTVO

Kontakt: 0911 911 081 , mail@zalesackyshop.sk

IČO: 46989528

DIČ: 1080682922

So sídlom: Na hornom konci 592/59, Horné Srnie, 91442

ako prevádzkovateľ internetového obchodu https://www.zalesackyshop.sk vyhlasuje, že zbiera, spracováva a uchováva nasledovné:

 

Účel spracúvania osobných údajov
Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom E-shopu. Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

 

Rozsah spracúvania osobných údajov Cookies
- Cookies, ktoré slúžia pre správne zobrazovanie našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami.
- Cookies, ktoré slúžia pre ukladanie vašich preferencií napr. históriu nákupného košíka.
- Reklamné cookies, ktoré slúžia pre lepšie zobrazovanie personalizovanej reklamy.
- Cookies, ktoré slúžia na online identifikáciu prihláseného užívateľa webovej stránky. Rozsah spracúvania osobných údajov pri objednávke

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska (resp. adresa na doručenie zásielky), kontaktná e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo. Prípadne IČO, DIČ, IČ DPH.


Účel spracúvania: plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa ako predávajúceho (dodávateľa) voči dotknutej osobe ako kupujúcemu (odberateľovi) a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov.


Právny základ spracúvania: kúpna zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou v rámci elektronického obchodu a rokovania o uzatvorení zmluvy.


Doba uchovávania: doba nevyhnutná na výkon práv a plnenie povinností prevádzkovateľa z kúpnej zmluvy a plnenie povinností vyplývajúcich najmä zo zákona o účtovníctve a z daňových predpisov a následne povinnosti archivácie.

 

 

Poučenie o právach dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, 
- právo na opravu Vašich osobných údajov, 
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj 
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: mail@zalesackyshop.sk , kde Vám poskytneme aj bližšie informácie.

 

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa cookies kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním cookies alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: mail@zalesackyshop.sk . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.


Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby s tým, že súčasťou prevádzky internetovej stránky sú služby tretích osôb Google Analytics a Google Search console slúžiace prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom internetovej stránky.


Náš internetový obchod nie je určený pre deti a osoby mladšie ako 18-rokov. Osoba mladšia ako 18-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: mail@zalesackyshop.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:


- poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom.

 

- poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom.

 

- vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 27.10.2020.

Copyright 2020 - 2022 © Zalesackyshop - Vybavenie do prírody